1. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávajícím (dále "Prodávající") je

Tomáš Homola          
ČSA 281/124
715 00 Ostrava
tel.: +420 734 337 599
e-mail: info@torami.cz

Kupujícím (dále "Kupující") se rozumí konečný spotřebitel zboží a služeb.

1.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících - konečných spotřebitelů, které se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění ke dni 1. 1. 2014.

1.3. Prodávající dodává zboží Kupujícím na základě elektronické objednávky uskutečněné v internetové prodejně www.torami.cz nebo telefonicky. Provozovatelem internetové prodejny www.torami.cz je Tomáš Homola, ČSA 281/124, 715 00 Ostrava, IČ: 07937440.

1.4. Kupujícímu doporučujeme ještě před objednáním zboží seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem pro nákup zboží u Prodávajícího. Kupující provedením objednávky přijímá tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád Prodávajícího a vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.

2. Objednání zboží, uzavření Kupní Smlouvy

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a správné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí Kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.2. Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Kupní Smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je proto povinen tento údaj řádně uvádět.

2.3. Elektronická objednávka je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy a podléhá schválení a potvrzení ze strany Prodávajícího, v tomto případě se jedná o uzavírání Kupních smluv distančním způsobem - tedy na dálku. K uzavření platné Kupní Smlouvy dochází až po vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4. Prodávající je vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednávek od zákazníků, kterým se nepodařilo dřívější zásilky doručit. Při neúspěšném doručení více zásilek v kalendářním roce na jednu adresu nemusejí být na tuto adresu již další zásilky expedovány.

2.6. Kupující má právo měnit obsah objednávky případně zrušit objednávku pouze v součinnosti s Prodávajícím (telefonicky, e-mailem), po provedení změny je nutno obsah objednávky případně Kupní Smlouvu autorizovat Prodávajícím.

3. Předmět Kupní Smlouvy

3.1. Předmětem Kupní smlouvy je zboží uvedené v Prodávajícím potvrzené objednávce (dále jen zboží).

3.2. Provedení výrobků, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího se stávají závaznými po potvrzení Kupní smlouvy.

3.3. Prodávající nabízí Kupujícím pouze zboží, které je v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a je vybavené příslušnými pokyny k údržbě a použití zboží.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a opravu případných tiskových chyb.

4. Cena zboží a služeb, placení

4.1. Ceny jsou odstupňovány dle její výše.

4.2. K ceně zboží může být připočítána cena dopravy, případně další poplatky uvedené v objednávce.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek materiálů.

5. Přepravní podmínky, poštovné

5.1. Zásilkovna


Cena dopravy je 89 Kč.
Balíček můžete zaplatit bankovním převodem, online platbou nebo dobírkou, kde platbu uhradíte na výdejním místě Zásilkovny.

5.2. Online platba skrze platební portál

5.3. Hodnotou pro stanovení úhrady poštovného se myslí konečná hodnota objednávky po odečtení slev.

5.4. Platba převodem z účtu

 

6. Dodací lhůta

6.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. V případě provedení změn v objednávce ode dne potvrzení změn.

6.2. V případě, že je zboží na skladě, Prodávající zásilku expeduje nebo předá přepravci do 2 pracovních dnů od objednání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

6.3. Většina zboží, které je nabízeno na internetových stránkách Prodávajícího, je stále na skladě, část nabídky však může být ve výrobě nebo skladem u dodavatele. V případě výroby zboží může být dodací lhůta 2-3 týdny.

6.4. Objednávky s větším množstvím položek nebo kusů mohou být odesílány samostatně - více zásilkami k jedné objednávce. Cena dopravy se tímto nemění - platíte pouze jednou.

7. Uplatnění práv z vadného plnění - Záruka

7.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

7.2. Zjistí-li Kupující při převzetí zboží nějaké jeho vady, je třeba tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu reklamace@torami.cz - pro další řešení. Reklamace a výměny lze zasílat na adresu: Tomáš Homola, ČSA 281/124, 715 00 Ostrava. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

7.3. Pro reklamace použitého zboží Kupující uvede následující:

§  název a číslo výrobku, kupní cena ( kopie dokladu o zakoupení, výpis z účtu - aby mohl být nákup ověřen)

§  datum zakoupení/dodání zboží

§  reklamované množství

§  přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace

§  adresu zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána

§  kontaktní údaje pro komunikaci (nejlépe telefonní číslo či e-mail adresu)

Informace mohou být sděleny formou dopisu, e-mailu nebo reklamačního protokolu, který je možné stáhnout ZDE

7.4. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečných odkladů v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30dnů ode dne jejího obdržení.

8. Odstoupení od Kupní smlouvy

8.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1) Občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do 14dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být Prodávajícímu sděleno písemnou formou. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit formulář, který stačí odeslat e-mailem na adresu info@torami.cz.

8.2. Při odstoupení od Kupní smlouvy Vám budou platby vráceny do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy. Vrácení platby je možné až po předchozím doručení Vámi vráceného zboží a kontrole jeho úplnosti a stavu.

8.3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi : Tomáš Homola, ČSA 281/124, 715 00 Ostrava. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a v původním obalu.

8.4. Ponesete pouze Vaše přímé náklady spojené s vrácením zboží. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

8.5. Prodávající je povinen kupujícímu v důsledku odstoupení od Smlouvy vrátit veškeré peněžní prostředky, které obdržel. Zároveň však může požadovat náhradu za opotřebení či poškození zboží, které mu kupující vrací zpět. Pokud tedy během lhůty 14dnů došlo rovněž k používání zboží (tedy nad rámec vyzkoušení, jako při běžném zkoušení při prodeji v "kamenné prodejně"), prodávající stav vráceného zboží posoudí a v případě známek používání bude spotřebiteli vrácena kupní cena snížená o poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty v důsledku používání zboží.

8.6. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Web: www.coi.cz.

9. Výměna zboží

9.1. Pokud jste si objednali zboží, které není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jiné.

9.2. Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

9.3. Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

§  zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky,

§  zásilka musí obsahovat kopii Daňového dokladu a udáním požadavku na výměnu zboží,

§  zboží nezasílejte na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

9.4. Zboží nemusí být přijato k výměně v případě, že nesplňuje následující předpoklady:

§  zboží je vyprané, špinavé, zvlhlé nebo zapáchá,

§  část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,

§  zboží není schopné zařazení do prodeje z jiného důvodu způsobeného nevhodným nakládáním se zbožím Kupujícím.

9.5. Zboží k výměně je nutné zaslat na adresu Tomáš Homola, ČSA 281/124, 715 00 Ostrava. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

9.6. Stav výměny lze ověřit emailem info@torami.cz. Pro tuto možnost si připravte číslo prvotního Daňového dokladu, ze kterého je zboží měněno.

9.7. Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné, v takovém případě Vás budeme kontaktovat k dalšímu řešení.

9.8. Vyměněné zboží Vám bude odesláno na Vaši adresu, poštovné neúčtujeme, pokud není stanoveno jinak, v případě kladného rozdílu očekávejte dobírku na tuto částku, v případě záporného rozdílu obdržíte zpět částku na účet.

10. Vrácení peněžní částky - úhrady - přeplatku

10.1. Úhrada za vrácené již zaplacené zboží (dobírku), případně přeplatek u výměny nebo nekompletně vyřízené objednávky, je v případě nákupů v internetové prodejně vrácena následujícím způsobem:

§  v případě platby dobírkou při převzetí zboží, je přeplatek vrácen na bankovní účet zákazníka, který zákazník odesílateli zašle na návratce spolu s vráceným zbožím nebo požadované číslo účtu a číslo souvisejícího Interního daňového dokladu sdělí e-mailem na info@torami.cz

§  v případě předem domluvené platby bankovním převodem  je částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla uhrazena.

10.2. Jiný způsob vrácení uhrazené částky než převodem na účet není z technických důvodů možný.